Tìm thấy (108) doanh nghiệp tại Xã Phú Thịnh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KIM QUAN

Mã số thuế: 5000232666

Đại diện pháp luật: Trần Minh Mười

Địa chỉ: Xã Kim Quan,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH CẦM XÃ ĐỘI BÌNH

Mã số thuế: 5000232673

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Đáp

Địa chỉ: Xã Đội Bình,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỮ HÁN

Mã số thuế: 5000232634

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng Hải

Địa chỉ: Xã Nhữ Hán,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG ĐA

Mã số thuế: 5000232465

Đại diện pháp luật: Ngô Tiến Mạnh

Địa chỉ: Xã Công Đa,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂN SƠN

Mã số thuế: 5000232472

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vinh

Địa chỉ: Xã Chân Sơn,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LONG

Mã số thuế: 5000232458

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Minh

Địa chỉ: Xóm 11, Xã Tân Long,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG MẦM NON NHỮ KHÊ

Mã số thuế: 5000232440

Đại diện pháp luật: Tạ Thị Thư

Địa chỉ: Xã Nhữ Khê,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XUÂN HUY

Mã số thuế: 5000232419

Đại diện pháp luật: Trần Đức Sầm

Địa chỉ: Xã Trung Môn,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG MẦM NON CHIÊU YÊN

Mã số thuế: 5000232426

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Ngọc Lan

Địa chỉ: Xã Chiêu Yên,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỮ KHÊ

Mã số thuế: 5000232433

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tâm

Địa chỉ: Xã Nhữ Khê,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang