Tìm thấy (6) doanh nghiệp tại Xã Kim Quan

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

Mã số thuế: 5000805525

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hà

Địa chỉ: Thôn Làng Hản, Xã Kim Quan, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP KIM QUAN

Mã số thuế: 5000217121

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Hoà

Địa chỉ: Thôn Làng Nhà, Xã Kim Quan, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UBND XÃ KIM QUAN

Mã số thuế: 5000186804

Đại diện pháp luật: Long Đình Lương

Địa chỉ: Xã Kim quan, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN CHÈ KIM QUAN

Mã số thuế: 5000874656

Đại diện pháp luật: Vi Văn Minh

Địa chỉ: Thôn Khuân Hẻ, Xã Kim Quan, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT QUANG TRUNG

Mã số thuế: 5000873959

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Văn

Địa chỉ: Xóm Làng Nhà, Xã Kim Quan, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UNT-UBND XÃ KIM QUAN

Mã số thuế: 5000186804-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Kim Quan, Xã Kim Quan, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang