Tìm thấy (14) doanh nghiệp tại Xã Hoàng Khai

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP HOÀNG KHAI

Mã số thuế: 5000843665

Đại diện pháp luật: Ma Văn Thiệp

Địa chỉ: Yên Lộc 1, Xã Hoàng Khai, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TIẾN THÀNH - TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000842929

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Oanh

Địa chỉ: Thôn Yên Mỹ, Xã Hoàng Khai, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VÕ THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 5000842051

Đại diện pháp luật: Võ Minh Tĩnh

Địa chỉ: Thôn Chè Đen 2, Xã Hoàng Khai, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI OANH PHƯƠNG

Mã số thuế: 5000785452

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Oanh

Địa chỉ: Thôn Yên Mỹ, Xã Hoàng Khai, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


KHO KV2

Mã số thuế: 5000341513

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Hoàng Khai, Xã Hoàng Khai, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÈ HOÀNG HÀ

Mã số thuế: 5000230394

Đại diện pháp luật: Đỗ Đăng Bộ

Địa chỉ: Thôn Yên Thái, Xã Hoàng Khai, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG KHAI

Mã số thuế: 5000227338

Đại diện pháp luật: Trần Nhất Súy

Địa chỉ: Xóm Hồ, Xã Hoàng Khai, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UBND XÃ HOÀNG KHAI

Mã số thuế: 5000186868

Đại diện pháp luật: TRần minh Đức

Địa chỉ: Hoàng khai, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TNHH ĐĂNG LỘC TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000869310

Đại diện pháp luật: Mai Văn Dũng

Địa chỉ: Thôn K331, Xã Hoàng Khai, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TNHH XE KẾT HỢP TRUYỀN THỐNG

Mã số thuế: 5000870725

Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc út

Địa chỉ: Xóm Núi Cẩy, Xã Hoàng Khai, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang