Tìm thấy (54) doanh nghiệp tại Xã Thắng Quân

CÔNG TY TNHH ACACIA WOODCRAFT VIỆT NAM

Mã số thuế: 5000866782

Đại diện pháp luật: Lee, Fan

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thắng Quân, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TNHH HUILING WOOD PRODUCTS (VIETNAM)

Mã số thuế: 5000865997

Đại diện pháp luật: Xue Xiaohua

Địa chỉ: Nhà xưởng số 08, Cụm công nghiệp chế biến gỗ Tuyên Quang, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN YÊN SƠN

Mã số thuế: 5000865411

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chung

Địa chỉ: Trầm ân, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 5000864626

Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Dũng

Địa chỉ: Xóm Đồng Quân, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


VĂN PHÒNG HUYỆN YÊN SƠN

Mã số thuế: 5000863534

Đại diện pháp luật: Trần Giang Tuyên

Địa chỉ: Trầm ân, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CƠ KHÍ TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 5000863044

Đại diện pháp luật: Hoàng Cao Cường

Địa chỉ: Xóm Nghĩa Trung, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT YÊN SƠN

Mã số thuế: 5000862643

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Vịnh

Địa chỉ: Thôn Trầm ân, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT YÊN SƠN

Mã số thuế: 5000862636

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Vịnh

Địa chỉ: Thôn Trầm ân, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT YÊN SƠN

Mã số thuế: 5000862611

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Vịnh

Địa chỉ: Thôn Trầm ân, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT YÊN SƠN

Mã số thuế: 5000862629

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Vịnh

Địa chỉ: Thôn Trầm ân, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang