Tìm thấy (6) doanh nghiệp tại Xã Trung Trực

HỢP TÁC XÃ HOA QUẢ HỮU CƠ TRUNG TRỰC

Mã số thuế: 5000859545

Đại diện pháp luật: Vũ Thế Hoàng

Địa chỉ: Thôn Chín Chum, Xã Trung Trực, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TRUNG TRỰC

Mã số thuế: 5000231768

Đại diện pháp luật: Ma Văn Chương

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Trung Trực, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HTX KINH DOANH & KHAI THÁC ĐÁ ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 5000217259

Đại diện pháp luật: Đào Xuân Huy

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Trung Trực, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP TRUNG TRỰC

Mã số thuế: 5000874279

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chín

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Trung Trực, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THIÊN SƠN

Mã số thuế: 5000617024-004

Đại diện pháp luật: Vũ Minh Luân

Địa chỉ: Chín Chum, Xã Trung Trực, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UNT-UBND XÃ TRUNG TRỰC

Mã số thuế: 5000186709-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã trung trực, Xã Trung Trực, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang