Tìm thấy (7) doanh nghiệp tại Xã Phúc Ninh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP MINH ĐỨC

Mã số thuế: 5000866750

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyên

Địa chỉ: Thôn Thái Ninh, Xã Phúc Ninh, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ TRÁI CÂY HỮU CƠ PHÚC NINH

Mã số thuế: 5000860163

Đại diện pháp luật: Tạ Hữu Quang

Địa chỉ: Thôn Yên Sở, Xã Phúc Ninh, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HTX NÔNG LÂM NGHIỆP PHÚC NINH

Mã số thuế: 5000292351

Đại diện pháp luật: Nguyễn Bách Hải

Địa chỉ: Thôn Khuôn Thống, Xã Phúc Ninh, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UBND XÃ PHÚC NINH

Mã số thuế: 5000186730

Đại diện pháp luật: Khúc Thị Thu Thủy

Địa chỉ: Xã Phúc ninh, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


H�P T�C X� N�NG NGHI�P TO�N V��NG TUY�N QUANG

Mã số thuế: 5000874335

Đại diện pháp luật: Nguy�n Thanh V��ng

Địa chỉ: Th�n G� Lu�c, Xã Phúc Ninh, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UNT-UBND XÃ PHÚC NINH

Mã số thuế: 5000186730-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Gà luộc, Xã Phúc Ninh, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP CÔNG NGHỆ PHÚC NINH

Mã số thuế: 5000879936

Đại diện pháp luật: Bùi Đức Cường

Địa chỉ: thôn Ao Dăm, Xã Phúc Ninh, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang