Tìm thấy (12) doanh nghiệp tại Xã Hùng Lợi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HÙNG LỢI YÊN SƠN

Mã số thuế: 5000836668

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tĩnh

Địa chỉ: Thôn Phan, Xã Hùng Lợi, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU PHƯƠNG HÀ

Mã số thuế: 5000829847

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tài

Địa chỉ: Thôn Đồng Trang, Xã Hùng Lợi, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP HÙNG LỢI

Mã số thuế: 5000805010

Đại diện pháp luật: Ma Văn Tấn

Địa chỉ: Thôn Cóoc, Xã Hùng Lợi, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS HÙNG LỢI

Mã số thuế: 5000232659

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Chính

Địa chỉ: ., Xã Hùng Lợi, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UBND XÃ HÙNG LỢI

Mã số thuế: 5000186762

Đại diện pháp luật: Lương Thái Hồng

Địa chỉ: Xã Hùng lợi, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CHUNG MẠNH

Mã số thuế: 5000661376

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hoà

Địa chỉ: Chuyển đến: Thôn Đồng Trang, Xã Hùng Lợi, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÁCH THẮNG

Mã số thuế: 5000875931

Đại diện pháp luật: Trần Công Hoàng

Địa chỉ: Thôn Nà Mộ, Xã Hùng Lợi, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HÙNG LỢI

Mã số thuế: 5000875787

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Tam

Địa chỉ: Thôn Đồng Trang, Xã Hùng Lợi, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UNT-UBND XÃ HÙNG LỢI

Mã số thuế: 5000186762-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Hùng Lợi, Xã Hùng Lợi, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HTX XÂY DỰNG THIẾT TAM

Mã số thuế: 5000228010

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Tam

Địa chỉ: Xóm Đồng Trang, Xã Hùng Lợi, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang