Tìm thấy (20) doanh nghiệp tại Xã Thái Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ - SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

Mã số thuế: 5000867539

Đại diện pháp luật: Trịnh Huy Hùng

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thái Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HÀ ANH

Mã số thuế: 5000841562

Đại diện pháp luật: Nông Văn Bình

Địa chỉ: Xóm Chanh 1, Xã Thái Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY CỔ PHẦN WOODSLAND TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000815668

Đại diện pháp luật: Hà Đăng Chỉnh

Địa chỉ: Chuyển đến: Xóm Chanh 1, Xã Thái Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HÙNG THỊNH

Mã số thuế: 5000811688

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trình (Nguyễn Văn T

Địa chỉ: Xóm Ngành nghề, Xã Thái Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VÀ VẬN TẢI NHẬT ÁNH

Mã số thuế: 5000781987

Đại diện pháp luật: Trần Quốc Tuấn

Địa chỉ: Thôn Chanh 1, Xã Thái Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000225771

Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thuỷ

Địa chỉ: Xóm Chanh, Xã Thái Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HTX KINH DOANH KHAI THÁC VÀ SẢN XUẤT VLXD TÂN CA

Mã số thuế: 5000212765

Đại diện pháp luật: Trần Xuân Hậu

Địa chỉ: Xóm Tân Ca, xã Thái bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UBND XÃ THÁI BÌNH

Mã số thuế: 5000187036

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đạo

Địa chỉ: Xã Thái bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC LONG

Mã số thuế: 5000869303

Đại diện pháp luật: Trần Văn Phúc

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thái Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN VÀ KHOÁNG SẢN TUYÊN QUANG TẠI HUYỆN YÊN SƠN

Mã số thuế: 5000208550-005

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tập

Địa chỉ: Thôn Bình Ca, Xã Thái Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang