Tìm thấy (9) doanh nghiệp tại Xã Lang Quán

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG THẢO

Mã số thuế: 5000881283

Đại diện pháp luật: Lê Thị Lý

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Lang Quán, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THỊNH AN

Mã số thuế: 5000832222

Đại diện pháp luật: Trần Đức Sáng

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Lang Quán, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VẬN TẢI THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 5000829815

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Đăng

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Lang Quán, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THẢO HIẾU

Mã số thuế: 5000796944

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lưu

Địa chỉ: Xóm 11, Xã Lang Quán, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP LANG QUÁN

Mã số thuế: 5000215660

Đại diện pháp luật: Nông Minh Hồi

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Lang Quán, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UBND XÃ LANG QUÁN

Mã số thuế: 5000186963

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Chung

Địa chỉ: Lang quán, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UNT-UBND XÃ LANG QUÁN

Mã số thuế: 5000186963-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Lang Quán, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NHUẬN HỒNG SƠN

Mã số thuế: 5000745403

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Nhuận (Hoàng Nhuận)

Địa chỉ: Xóm 9, Xã Lang Quán, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUỆ LÂM

Mã số thuế: 5000880064

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Lang Quán, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang