Tìm thấy (5) doanh nghiệp tại Xã Nhữ Hán

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN SUẤT NÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

Mã số thuế: 5000841890

Đại diện pháp luật: Phan Văn Thuế

Địa chỉ: Thôn Hồ, Xã Nhữ Hán, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ - SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP LIÊN THẢO

Mã số thuế: 5000835248

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Liên

Địa chỉ: Thôn Nhữ Hán, Xã Nhữ Hán, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UBND XÃ NHỮ HÁN

Mã số thuế: 5000196545

Đại diện pháp luật: Trần Văn Dự

Địa chỉ: Xã Nhữ hán, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NHỮ HÁN

Mã số thuế: 5000231888

Đại diện pháp luật: Dương Thi Ký

Địa chỉ: Nhữ Hán, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UNT-UBND XÃ NHỮ HÁN

Mã số thuế: 5000196545-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Nhữ Hán, Xã Nhữ Hán, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang