Tìm thấy (11) doanh nghiệp tại Xã Nhữ Khê

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUYẾT THIẾT

Mã số thuế: 5000852187

Đại diện pháp luật: Trần Văn Quyết

Địa chỉ: Thôn Đồng Thắng, Xã Nhữ Khê, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HTX DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỒNG NGỌC

Mã số thuế: 5000842936

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng

Địa chỉ: Thôn Thọ An, Xã Nhữ Khê, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HTX SAN LẤP MẶT BẰNG VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA SƠN TRANG

Mã số thuế: 5000841925

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng

Địa chỉ: Thọ An, Xã Nhữ Khê, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP NHỮ KHÊ

Mã số thuế: 5000799776

Đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng

Địa chỉ: Xóm Đồng Giản, Xã Nhữ Khê, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ THẠCH ANH

Mã số thuế: 5000220170

Đại diện pháp luật: Trần Nguyên Tuấn

Địa chỉ: Xóm Đồng Thắng, Xã Nhữ Khê, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ KINH DOANH KHAI THÁC VÀ SX VLXD THẮNG LỢI

Mã số thuế: 5000214096

Đại diện pháp luật: Phùng Quốc Thắng

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nhữ Khê, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UBND XÃ NHỮ KHÊ

Mã số thuế: 5000196577

Đại diện pháp luật: Đào Xuân May

Địa chỉ: Xã Nhữ khê, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UNT-UBND XÃ NHỮ KHÊ

Mã số thuế: 5000196577-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Nhữ Khê, Xã Nhữ Khê, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG SƠN MỸ

Mã số thuế: 5000674590

Đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh Toàn

Địa chỉ: Thôn 15, Xã Nhữ Khê, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HTX SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NHẤT

Mã số thuế: 5000220847

Đại diện pháp luật: Trần Văn Trừ

Địa chỉ: Thôn Đồng Thắng, Xã Nhữ Khê, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang