Tìm thấy (15) doanh nghiệp tại Xã Tứ Quận

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ - SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 5000881396

Đại diện pháp luật: Trương Văn Minh

Địa chỉ: thôn Đồng Cầu, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TIẾN DŨNG

Mã số thuế: 5000857682

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tiến

Địa chỉ: Thôn Cầu Trôi, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG HUY

Mã số thuế: 5000831437

Đại diện pháp luật: Trần Đăng Doanh

Địa chỉ: Xóm Đồng Chằm, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG HUY HIỆU

Mã số thuế: 5000805317

Đại diện pháp luật: Hà Tô Hiệu

Địa chỉ: Xóm Đồng Cầu, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ CHÈ QUANG KHÁNH

Mã số thuế: 5000787442

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Khanh

Địa chỉ: Xóm 11, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP TỨ QUẬN

Mã số thuế: 5000783261

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu

Địa chỉ: Thôn Đồng Cầu, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ KINH DOANH CHẾ BIẾN CHÈ CAO ĐĂNG VINH

Mã số thuế: 5000777525

Đại diện pháp luật: Cao Đăng Vinh

Địa chỉ: Xóm Lượng, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ KINH DOANH CHẾ BIẾN CHÈ QUANG MINH

Mã số thuế: 5000217467

Đại diện pháp luật: Phạm Đình Huỳnh

Địa chỉ: Đội 11, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÈ BẢO PHÁT

Mã số thuế: 5000230330

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Vinh

Địa chỉ: Xóm 11, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UBND XÃ TỨ QUẬN

Mã số thuế: 5000186917

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Cường

Địa chỉ: Km 15, Tứ quận, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang