Tìm thấy (5) doanh nghiệp tại Xã Lực Hành

HỢP TÁC XÃ THẮNG LỢI

Mã số thuế: 5000785364

Đại diện pháp luật: Phạm Đình Thắng

Địa chỉ: Xóm Đồng Trò, Xã Lực Hành, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LỰC HÀNH

Mã số thuế: 5000231969

Đại diện pháp luật: Hà Ngọc Hà

Địa chỉ: xã Lực Hành, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UBND XÃ LỰC HÀNH

Mã số thuế: 5000186716

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Kế

Địa chỉ: Xã Lực hành, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UNT-UBND XÃ LỰC HÀNH

Mã số thuế: 5000186716-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Lực hành, Xã Lực Hành, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TNHH ĐÌNH THẮNG

Mã số thuế: 5000541696

Đại diện pháp luật: Phạm Đình Thắng

Địa chỉ: Xóm Đồng Vàng, xã Lực Hành, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang