Tìm thấy (36) doanh nghiệp tại Xã Kim Phú

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI THẮNG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000865926

Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Thắng

Địa chỉ: Xóm 12, Xã Kim Phú, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẠNH ĐƯƠNG

Mã số thuế: 5000864898

Đại diện pháp luật: Tô Mạnh Đương

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Kim Phú, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THẢO DƯỢC TUỆ TÂM

Mã số thuế: 5000858196

Đại diện pháp luật: Bàn Thị Liên

Địa chỉ: Xóm 12, Xã Kim Phú, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH AN LỘC

Mã số thuế: 5000853695

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị út

Địa chỉ: Thôn 11, Xã Kim Phú, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐAN NGUYÊN

Mã số thuế: 5000851497

Đại diện pháp luật: Lê Thành Vũ

Địa chỉ: Xóm 11, Xã Kim Phú, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ĐĂNG THỊNH

Mã số thuế: 5000844588

Đại diện pháp luật: Trương Văn Tuấn

Địa chỉ: Xóm 10, Xã Kim Phú, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THU PHONG

Mã số thuế: 5000844570

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu

Địa chỉ: Thôn 11, Xã Kim Phú, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HUY TÙNG

Mã số thuế: 5000842904

Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Nam

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Kim Phú, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HTX DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THUẬT YẾN

Mã số thuế: 5000842894

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuật

Địa chỉ: Xóm 24, Xã Kim Phú, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NAM LINH

Mã số thuế: 5000835223

Đại diện pháp luật: Bùi Kim Nam

Địa chỉ: Thôn 13, xã Kim Phú, Xã Kim Phú, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang