Tìm thấy (4) doanh nghiệp tại Xã Trung Minh

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TRUNG MINH

Mã số thuế: 5000879767

Đại diện pháp luật: Trần Thị Nhị

Địa chỉ: Thôn Bản Pình, Xã Trung Minh, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN KIM LOẠI MÀU THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 5000849642

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Anh

Địa chỉ: Thôn Minh Lợi, Xã Trung Minh, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UBND XÃ TRUNG MINH

Mã số thuế: 5000186811

Đại diện pháp luật: Chu Tuần Ngân

Địa chỉ: Xã Trung minh, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UNT-UBND XÃ TRUNG MINH

Mã số thuế: 5000186811-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Trung Minh, Xã Trung Minh, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang