Tìm thấy (594) doanh nghiệp tại Huyện Yên Sơn

CÔNG TY TNHH IN - QUẢNG CÁO BẢO TÍN

Mã số thuế: 5000878971

Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường

Địa chỉ: Thôn Lập Thành, Xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHẢI MINH

Mã số thuế: 5000879598

Đại diện pháp luật: Bùi Khánh Toàn

Địa chỉ: Thôn Đá Bàn, Xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 5000881011

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Dũng

Địa chỉ: Thôn Oăng, Xã Đạo Viện, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀNG LÈ

Mã số thuế: 5000879333

Đại diện pháp luật: Lục Quốc Ngọc

Địa chỉ: thôn Vàng Lè, Xã Chiêu Yên, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ - SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 5000881396

Đại diện pháp luật: Trương Văn Minh

Địa chỉ: thôn Đồng Cầu, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TRUNG MINH

Mã số thuế: 5000879767

Đại diện pháp luật: Trần Thị Nhị

Địa chỉ: Thôn Bản Pình, Xã Trung Minh, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG THẢO

Mã số thuế: 5000881283

Đại diện pháp luật: Lê Thị Lý

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Lang Quán, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG GIA MINH

Mã số thuế: 5000879742

Đại diện pháp luật: Mai Thị Hiển

Địa chỉ: Thôn Liên Bình, Xã Đội Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ - SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TOÀN THỊNH

Mã số thuế: 5000881364

Đại diện pháp luật: Vũ Đình Chanh

Địa chỉ: thôn Trung Tâm, Xã Tiến Bộ, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ - SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP LỘC TÌNH

Mã số thuế: 5000881357

Đại diện pháp luật: Đinh Thị Tình

Địa chỉ: thôn 1, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang