Tìm thấy (9) doanh nghiệp tại Xã Tân Long

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC LIỆU MINH QUANG

Mã số thuế: 5000865274

Đại diện pháp luật: Trần Văn Nhiệm

Địa chỉ: Xóm Soi Sính, Xã Tân Long, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế: 5000861449

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tính

Địa chỉ: Thôn 13, Xã Tân Long, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THỦY SẢN SÔNG GÂM

Mã số thuế: 5000860974

Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tân

Địa chỉ: Thôn 13, Xã Tân Long, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN TUYÊN

Mã số thuế: 5000847797

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hùng

Địa chỉ: Xóm 13, Xã Tân Long, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TIẾN THẢO

Mã số thuế: 5000847282

Đại diện pháp luật: Triệu Thị Thảo

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Tân Long, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UBND XÃ TÂN LONG

Mã số thuế: 5000186882

Đại diện pháp luật: Trần Văn Định

Địa chỉ: Tân long, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TNHH COBEFOOD

Mã số thuế: 5000870556

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Chung

Địa chỉ: Thôn 13, Xã Tân Long, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UNT-UBND XÃ TÂN LONG

Mã số thuế: 5000186882-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã tân long, Xã Tân Long, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TIỂU HỌC THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 5000231976

Đại diện pháp luật: Lê THị Duệ

Địa chỉ: Xã Tân long, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang