Tìm thấy (13) doanh nghiệp tại Thị trấn Tân Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG PHÁT

Mã số thuế: 5000833089

Đại diện pháp luật: Lã Văn Dân

Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Tân Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH NGỌC

Mã số thuế: 5000832800

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huê

Địa chỉ: Số nhà 48, đường Quốc Lộ 2, tổ 6, Thị trấn Tân Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI HIỆP PHONG

Mã số thuế: 5000814368

Đại diện pháp luật: Đào Quang Định (Đào Doãn Định)

Địa chỉ: Số nhà 54, tổ 8, Thị trấn Tân Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TUYẾN ĐÔNG

Mã số thuế: 5000797923

Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Đông

Địa chỉ: Số nhà 13, đường Quốc Lộ 2, tổ 3, Thị trấn Tân Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỈNH MINH

Mã số thuế: 5000768489

Đại diện pháp luật: Trần Thị Anh Phương

Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Tân Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHÁNH QUỐC

Mã số thuế: 5000698464

Đại diện pháp luật: Trần Đình Bảo

Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Tân Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UBND THỊ TRẤN TÂN BÌNH

Mã số thuế: 5000186988

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hoàn

Địa chỉ: Thị trấn Tân bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÓA CHẤT 13

Mã số thuế: 5000127580

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Hồng

Địa chỉ: , Thị trấn Tân Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO NAM

Mã số thuế: 5000870933

Đại diện pháp luật: Đào Quang Định (Đào Doãn Định)

Địa chỉ: Số nhà 54, tổ 8, Thị trấn Tân Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UNT-UBND TT TÂN BÌNH

Mã số thuế: 5000186988-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Tân Bình, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang