Tìm thấy (9) doanh nghiệp tại Xã Đạo Viện

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 5000881011

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Dũng

Địa chỉ: Thôn Oăng, Xã Đạo Viện, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UBND XÃ ĐẠO VIỆN

Mã số thuế: 5000186755

Đại diện pháp luật: Đinh Công Du

Địa chỉ: Đạo viện, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TNHH HÀ HUY TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000874871

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Vân

Địa chỉ: Xóm Cây Thị, Xã Đạo Viện, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ - SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG ÂN

Mã số thuế: 5000872264

Đại diện pháp luật: Lý Thị Kiều ân

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đạo Viện, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UNT-UBND XÃ ĐẠO VIỆN

Mã số thuế: 5000186755-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Đạo Viện, Xã Đạo Viện, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ C&D VIỆT NAM TẠI TỈNH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 0106305065-001

Đại diện pháp luật: Lưu Đình Chinh

Địa chỉ: Thôn Cây Thị, Xã Đạo Viện, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TNHH HOÀI NAM

Mã số thuế: 5000221135

Đại diện pháp luật: Dương Hoài Nam

Địa chỉ: Xóm Cây thị, xã Đạo viện, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀI NAM

Mã số thuế: 5000217756

Đại diện pháp luật: Dương Hoài Nam

Địa chỉ: Xóm Cây Thị, Xã Đạo Viện, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUY HÀ

Mã số thuế: 5000271619

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Vân

Địa chỉ: Xóm Cây Thị, Xã Đạo Viện, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang