Tìm thấy (6) doanh nghiệp tại Xã Tân Tiến

HTX DỊCH VỤ - SẢN XUẤT NLN TÂN TIẾN

Mã số thuế: 5000841530

Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Tân

Địa chỉ: Xóm 9, Xã Tân Tiến, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HIỆP NGÂN

Mã số thuế: 5000832279

Đại diện pháp luật: Lương Thế Hiệp

Địa chỉ: Xóm 11, Xã Tân Tiến, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG MẦM NON TÂN TIẾN

Mã số thuế: 5000233998

Đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyết

Địa chỉ: Xã Tân Tiến, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UBND XÃ TÂN TIẾN

Mã số thuế: 5000186875

Đại diện pháp luật: Lý Thành Chung

Địa chỉ: Tân tiến, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UNT-UBND XÃ TÂN TIẾN

Mã số thuế: 5000186875-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ - SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHƯƠNG ĐÌNH

Mã số thuế: 5000880177

Đại diện pháp luật: Vương Dự Đình

Địa chỉ: thôn 4, Xã Tân Tiến, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang