Tìm thấy (5) doanh nghiệp tại Xã Công Đa

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ ANH

Mã số thuế: 5000867289

Đại diện pháp luật: Ma Thị Minh Ngọ

Địa chỉ: Xóm Bén, Xã Công Đa, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HTX DỊCH VỤ SẢN XUẤT NLN THUẬN MẠNH

Mã số thuế: 5000836925

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Mạnh

Địa chỉ: Thôn Giang, Xã Công Đa, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP CÔNG ĐA

Mã số thuế: 5000257614

Đại diện pháp luật: Ma Thanh Bình

Địa chỉ: Thôn Đồng Giang, Xã Công Đa, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UBND XÃ CÔNG ĐA

Mã số thuế: 5000196552

Đại diện pháp luật: Lương Công Trình

Địa chỉ: Công đa, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UNT-UBND XÃ CÔNG ĐA

Mã số thuế: 5000196552-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Công Đa, Xã Công Đa, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang