Tìm thấy (7) doanh nghiệp tại Xã Chiêu Yên

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀNG LÈ

Mã số thuế: 5000879333

Đại diện pháp luật: Lục Quốc Ngọc

Địa chỉ: thôn Vàng Lè, Xã Chiêu Yên, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THỦY SẢN CHIÊU YÊN

Mã số thuế: 5000860942

Đại diện pháp luật: Lê Xuân Chiểu

Địa chỉ: Tân Phương 6, Xã Chiêu Yên, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG THCS CHIÊU YÊN

Mã số thuế: 5000231380

Đại diện pháp luật: Lê Thanh Khoát

Địa chỉ: xã Chiêu Yên, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UBND XÃ CHIÊU YÊN

Mã số thuế: 5000186956

Đại diện pháp luật: Mông Thanh Vấn

Địa chỉ: Chiêu yên, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP YÊN VÂN

Mã số thuế: 5000874529

Đại diện pháp luật: Phạm Đức Mạnh

Địa chỉ: thôn Yên Vân, Xã Chiêu Yên, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UNT-UBND XÃ CHIÊU YÊN

Mã số thuế: 5000186956-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Chiêu Yên, Xã Chiêu Yên, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUYẾT TIẾN

Mã số thuế: 5000876526

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Sáng

Địa chỉ: thôn Tân Tiến, Xã Chiêu Yên, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang