Tìm thấy (5) doanh nghiệp tại Xã Kiến Thiết

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIẾN THIẾT

Mã số thuế: 5000230443

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Lịch

Địa chỉ: ., Xã Kiến Thiết, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HTX KHAI THÁC KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUYẾT TIẾN

Mã số thuế: 5000219009

Đại diện pháp luật: Hoàng Nguyên Toán

Địa chỉ: Xóm Pắc Nghiêng, Xã Kiến Thiết, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UBND XÃ KIẾN THIẾT

Mã số thuế: 5000196584

Đại diện pháp luật: Ma Ngọc Trân

Địa chỉ: Kiến thiết, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP TIÊN PHONG

Mã số thuế: 5000870958

Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thắm

Địa chỉ: Đồng Phạ, Xã Kiến Thiết, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UNT-UBND XÃ KIẾN THIẾT

Mã số thuế: 5000196584-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã kiến thiết, Xã Kiến Thiết, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang