Tìm thấy (8) doanh nghiệp tại Xã Trung Sơn

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN 30-4

Mã số thuế: 5000865323

Đại diện pháp luật: Bùi Minh Hiếu

Địa chỉ: Thôn Thâm Quang, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI TRUNG SƠN

Mã số thuế: 5000864739

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Vũ

Địa chỉ: Thôn Nà Ho, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ANH NGỌC

Mã số thuế: 5000839323

Đại diện pháp luật: Nhữ Văn Anh

Địa chỉ: Thôn Lâm Sơn, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP YÊN SƠN

Mã số thuế: 5000128619

Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Xuân

Địa chỉ: Xóm Lâm Sơn, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HTX NÔNG LÂM NGHIỆP TRUNG SƠN

Mã số thuế: 5000228162

Đại diện pháp luật: Lương Quý Biên

Địa chỉ: Thôn Lâm Sơn, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


UNT-UBND XÃ TRUNG SƠN

Mã số thuế: 5000186787-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Trung Sơn, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


VŨ THỊ HỒNG HẢI

Mã số thuế: 5000287217

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hồng Hải

Địa chỉ: Xóm Nà Ho, Xã Trung Sơn, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


VŨ THỊ HỒNG HẢI

Mã số thuế: 5000282829

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hồng Hải

Địa chỉ: Thôn Nà Ho, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang