Tìm thấy (108) doanh nghiệp tại Xã Phú Thịnh

TRƯỜNG MẦM NON HÙNG LỢI

Mã số thuế: 5000247479

Đại diện pháp luật: Trần Kim Dung

Địa chỉ: Xã Hùng Lợi,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ HÙNG VIỆT

Mã số thuế: 5000247260

Đại diện pháp luật: Ma Văn Việt

Địa chỉ: Xóm Coóc, Xã Hùng Lợi,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN VÂN

Mã số thuế: 5000242463

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tú Hoa

Địa chỉ: Xã Xuân Vân,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠO VIỆN

Mã số thuế: 5000241501

Đại diện pháp luật: Lưu Minh Chính

Địa chỉ: Xã Đạo Viện,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC XUÂN VÂN

Mã số thuế: 5000241195

Đại diện pháp luật: Ma Thanh Quang

Địa chỉ: Xã Xuân Vân,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TIỂU HỌC Y BẰNG

Mã số thuế: 5000241011

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lưu

Địa chỉ: Xã Mỹ Bằng,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM QUAN

Mã số thuế: 5000238611

Đại diện pháp luật: Quách Thị Kim Tuyên

Địa chỉ: Xã Kim Quan,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG MẦM NON THÁI BÌNH

Mã số thuế: 5000238604

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Băng

Địa chỉ: Xã Thái Bình,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG MẦM NON PHÚC NINH

Mã số thuế: 5000238065

Đại diện pháp luật: Lê Thị Thuân

Địa chỉ: Xã Phúc Ninh,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG MẦM NON QUÝ QUÂN

Mã số thuế: 5000234938

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan

Địa chỉ: Xã Quý Quân,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang