Tìm thấy (108) doanh nghiệp tại Xã Phú Thịnh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRUNG MINH

Mã số thuế: 5000257501

Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Hà

Địa chỉ: Xã Trung Minh,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRUNG SƠN

Mã số thuế: 5000255335

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ninh Thuận

Địa chỉ: Xã Trung Sơn,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÝ QUÂN

Mã số thuế: 5000255166

Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Tuyên

Địa chỉ: Xã Quý quân,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG SƠN

Mã số thuế: 5000254412

Đại diện pháp luật: Đặng Quốc Chính

Địa chỉ: Xã Trung Sơn,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG MẦM NON KIM QUAN

Mã số thuế: 5000254405

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai

Địa chỉ: Xã Kim Quan,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG MINH

Mã số thuế: 5000254349

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Hoa

Địa chỉ: Xã Trung Minh,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XUÂN VÂN

Mã số thuế: 5000253881

Đại diện pháp luật: Tạ Thị Dung

Địa chỉ: Xã Xuân Vân,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG MẦM NON CÔNG ĐA

Mã số thuế: 5000250954

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trinh

Địa chỉ: xóm Giàng, xã Công Đa,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG TRỰC

Mã số thuế: 5000250908

Đại diện pháp luật: Tạ Xuân Kiều

Địa chỉ: Xã Trung Trực,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

Mã số thuế: 5000248761

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh

Địa chỉ: Thị Trấn Tân Bình,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang