Tìm thấy (108) doanh nghiệp tại Xã Phú Thịnh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LANG QUÁN

Mã số thuế: 5000230644

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thân

Địa chỉ: Xã Lang Quán,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG LỢI 2

Mã số thuế: 5000234381

Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Chiến

Địa chỉ: Xã Hùng Lợi,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG MẦM NON TRUNG SƠN

Mã số thuế: 5000234180

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hoà

Địa chỉ: Xã Trung Sơn,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG LỢI 1

Mã số thuế: 5000234127

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Tư

Địa chỉ: Xã Hùng Lợi,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


HỢP TÁC XÃ KHAI THÁC VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÌNH LONG

Mã số thuế: 5000234092

Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thanh

Địa chỉ: Xã Chiêu Yên,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG MẦM NON NHỮ HÁN

Mã số thuế: 5000233571

Đại diện pháp luật: Trần Thị Nghiệp

Địa chỉ: Xã Nhữ Hán,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRUNG MÔN

Mã số thuế: 5000232810

Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Dung

Địa chỉ: Xã Trung Môn,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG MẦM NON LANG QUÁN

Mã số thuế: 5000232828

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến

Địa chỉ: Xóm 9, Xã Lang Quán,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠO VIỆN

Mã số thuế: 5000232786

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai

Địa chỉ: Xã Đạo Viện,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang


TRƯỜNG MẦM NON ĐỘI BÌNH

Mã số thuế: 5000232747

Đại diện pháp luật: Trần Thị Liên

Địa chỉ: Xã Đội Bình,, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang