Tìm thấy (216) doanh nghiệp tại Huyện Tuần Giáo

TRƯỜNG TIỂU HỌC RẠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 5600234506

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Rạng đông, Xã Phình sáng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG MẪU GIÁO RẠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 5600208471

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Phình sáng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÌNH SÁNG

Mã số thuế: 5600208256

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Phình sáng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC TRƯỜNG

Mã số thuế: 5600210209

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan

Địa chỉ: Xã Phình Sáng, Huyện Tuần Giáo, Xã Phình Sáng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG MẪU GIÁO TA MA

Mã số thuế: 5600234859

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Háng chua, Xã Ta ma, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TA MA

Mã số thuế: 5600208217

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Ta ma, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC TA MA

Mã số thuế: 5600208224

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Ta Ma, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC TÊNH PHÔNG

Mã số thuế: 5600291818

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Ten Hon, Xã Tênh Phông, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÊNH PHÔNG

Mã số thuế: 5600208288

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Tênh Phông, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


HỢP TÁC XÃ PHÁT HUY

Mã số thuế: 5600291783

Đại diện pháp luật: Bạc Cầm Tươi

Địa chỉ: NR ông: Bạc Cầm Tươi, Bản Tà Cơn, Xã Chiềng Sinh, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên