Tìm thấy (216) doanh nghiệp tại Huyện Tuần Giáo

UBND XÃ CHIỀNG ĐÔNG

Mã số thuế: 5600280742

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Bình Minh, Xã Chiềng Đông, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


HỢP TÁC XÃ NGỌC ANH

Mã số thuế: 5600330841

Đại diện pháp luật: Lò Văn Biên

Địa chỉ: Bản Bình Minh, Xã Chiềng Đông, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


UBND XÃ MƯỜNG KHONG

Mã số thuế: 5600290821

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Phai Mướng, Xã Mường Khong, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MƯỜNG KHONG

Mã số thuế: 5600326690

Đại diện pháp luật: Cà Văn Kiết

Địa chỉ: Bản Phai Mướng, Xã Mường Khong, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NÀ TÒNG

Mã số thuế: 5600278503

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Nà Tòng, Xã Nà Tòng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN DẦU KHÍ ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600214066

Đại diện pháp luật: Lê Công Hải

Địa chỉ: Bản Nậm Bay (Số 18, Tân Giang, TT Tuần Giáo ĐBiên), Xã Nà Tòng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VÀ KHOÁNG SẢN HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600185270

Đại diện pháp luật: Võ Tiến Dũng

Địa chỉ: Bản Nậm Bay, Xã Nà Tòng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HUY CHIẾN

Mã số thuế: 5701820722-001

Đại diện pháp luật: Đinh Đặng Hồng Thanh

Địa chỉ: Bản Pá Toong, Xã Nà Tòng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ CHĂN NUÔI KIÊN MY

Mã số thuế: 5600333419

Đại diện pháp luật: Đèo Văn Kiên

Địa chỉ: Bản Nà Tòng, Xã Nà Tòng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN DOANH TUẦN GIÁO

Mã số thuế: 5600292709

Đại diện pháp luật: Lại Tuấn Anh

Địa chỉ: Bản Rạng Đông, Xã Rạng Đông, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên