Tìm thấy (2) doanh nghiệp tại Xã Chiềng Đông

UBND XÃ CHIỀNG ĐÔNG

Mã số thuế: 5600280742

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Bình Minh, Xã Chiềng Đông, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


HỢP TÁC XÃ NGỌC ANH

Mã số thuế: 5600330841

Đại diện pháp luật: Lò Văn Biên

Địa chỉ: Bản Bình Minh, Xã Chiềng Đông, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên