Tìm thấy (15) doanh nghiệp tại Xã Quài Tở

CÔNG TY TNHH DŨNG NỤ

Mã số thuế: 5600325376

Đại diện pháp luật: Trần Thị Nụ

Địa chỉ: Bản Tân Lập, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 5600325270

Đại diện pháp luật: Mai Thanh Hà

Địa chỉ: Bản Tân Lập, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY TNHH TUẤN BẢO ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600323675

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Hường

Địa chỉ: Bản Pom Ban, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


HỢP TÁC XÃ THÀNH NAM

Mã số thuế: 5600320177

Đại diện pháp luật: Lê Thành Nam

Địa chỉ: Bản Pom Ban, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƯỜNG THỊNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600298362

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường

Địa chỉ: Bản Tân Lập, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI ANH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600282429

Đại diện pháp luật: Mai An Ninh

Địa chỉ: Bản Tân Lập, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG MẦN NON HOA SEN

Mã số thuế: 5600281538

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Quài Tở, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUNG NGÀ

Mã số thuế: 5600281400

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung

Địa chỉ: Bản Tân lập, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG MẦN NON HỌA MI

Mã số thuế: 5600208418

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Quài tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA BAN

Mã số thuế: 5600208425

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Quài tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên