Tìm thấy (15) doanh nghiệp tại Xã Quài Cang

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ HIỆU NHIÊN

Mã số thuế: 5600321371

Đại diện pháp luật: Tạ Văn Hiệu

Địa chỉ: Bản Cón, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY TNHH KIM THOA TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600316910

Đại diện pháp luật: Lò Thị Thoa

Địa chỉ: Bản Côm, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY TNHH HÀ HIẾU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600310210

Đại diện pháp luật: Lò Văn Hà

Địa chỉ: Bản Sái Ngoài, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG HẢI HƯỜNG TUẦN GIÁO

Mã số thuế: 5600277443

Đại diện pháp luật: Lò Minh Hải

Địa chỉ: Bản Sái, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY CỔ PHẦN RỪNG VIỆT TÂY BẮC

Mã số thuế: 5600217684

Đại diện pháp luật: Vũ Hải Bằng

Địa chỉ: Bản Kệt, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUÀI CANG

Mã số thuế: 5600208785

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Quài cang, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG MẦM NON QUÀI CANG

Mã số thuế: 5600208760

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Quài cang, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUÀI CANG

Mã số thuế: 5600208753

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Quài cang, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI

Mã số thuế: 5600208739

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY CỔ PHẦN RỪNG VIỆT TÂY BẮC

Mã số thuế: 5600273960

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Kệt, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên