Tìm thấy (4) doanh nghiệp tại Xã Mường Thín

TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG THÍN

Mã số thuế: 5600236253

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Thín A, xã Mường Thín, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG THÍN

Mã số thuế: 5600208489

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Mường Thín, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MƯỜNG THÍN

Mã số thuế: 5600208263

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Mường Thín, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


HỢP TÁC XÃ ĐÔNG LIẾNG

Mã số thuế: 5600331556

Đại diện pháp luật: Tòng Văn Hơi

Địa chỉ: Bản Hốc Chứn, Xã Mường Thín, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên