Tìm thấy (107) doanh nghiệp tại Thị trấn Tuần Giáo

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL - CCT TUẦN GIÁO

Mã số thuế: 5600323259

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Ninh

Địa chỉ: Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT TUẦN GIÁO

Mã số thuế: 5600323241

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Ninh

Địa chỉ: Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ SỬ LÝ - CCT TUẦN GIÁO

Mã số thuế: 5600323266

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Ninh

Địa chỉ: Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TUẦN GIÁO

Mã số thuế: 5600323227

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Ninh

Địa chỉ: Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY TNHH CHÍ CƯỜNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600320297

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thơm

Địa chỉ: Số nhà 78, Khối Trường Xuân, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


NNT CHƯA XÁC ĐỊNH ĐƯỢC MST

Mã số thuế: 5600319566

Đại diện pháp luật: NNT chưa xác định được MST

Địa chỉ: Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠT TRANG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600318442

Đại diện pháp luật: Lò Văn Thanh

Địa chỉ: Khối Đồng Tâm, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 26

Mã số thuế: 5600315593

Đại diện pháp luật: Khuất Thị Sáu

Địa chỉ: Số nhà 91, Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO DƯƠNG LUYẾN

Mã số thuế: 5600312578

Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Dương

Địa chỉ: Khối Tân Thủy, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY TNHH ĐỨC ĐẠI ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600312345

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Đại

Địa chỉ: Khối Tân Thủy, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên