Tìm thấy (13) doanh nghiệp tại Xã Mường Mùn

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI MƯỜNG MÙN

Mã số thuế: 5600325707

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Chuyên

Địa chỉ: Bản Lúm, Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ

Mã số thuế: 5600297425

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Huấn

Địa chỉ: Bản Huổi Lốt, Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG MẦM NON PÚ XI

Mã số thuế: 5600249100

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Pú xi II, Xã Mường mùn, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC PÚ XI

Mã số thuế: 5600248770

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Mường mùn, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM MỨC

Mã số thuế: 5600234834

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Ta Pao, Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG MẦM NON AN BÌNH

Mã số thuế: 5600234513

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Ta Pao, Xã Mường mùn, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐB - VIỆT NAM

Mã số thuế: 5600233446

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thúy Hiền

Địa chỉ: Bản Mường II, Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG MÙN

Mã số thuế: 5600208633

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG MẪU GIÁO MƯỜNG MÙN

Mã số thuế: 5600208658

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MƯỜNG MÙN

Mã số thuế: 5600208601

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên