Tìm thấy (4) doanh nghiệp tại Xã Nà Sáy

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KHONG HIN

Mã số thuế: 5600234489

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Khong Nưa, Xã Nà sáy, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG MẦM NON KHOONG HIN

Mã số thuế: 5600208506

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nà sáy, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC NÀ SÁY

Mã số thuế: 5600208182

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nà sáy, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NÀ SÁY

Mã số thuế: 5600208143

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nà sáy, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên