Tìm thấy (2) doanh nghiệp tại Xã Mường Khong

UBND XÃ MƯỜNG KHONG

Mã số thuế: 5600290821

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Phai Mướng, Xã Mường Khong, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MƯỜNG KHONG

Mã số thuế: 5600326690

Đại diện pháp luật: Cà Văn Kiết

Địa chỉ: Bản Phai Mướng, Xã Mường Khong, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên