Tìm thấy (5) doanh nghiệp tại Xã Nà Tòng

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NÀ TÒNG

Mã số thuế: 5600278503

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Nà Tòng, Xã Nà Tòng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN DẦU KHÍ ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600214066

Đại diện pháp luật: Lê Công Hải

Địa chỉ: Bản Nậm Bay (Số 18, Tân Giang, TT Tuần Giáo ĐBiên), Xã Nà Tòng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VÀ KHOÁNG SẢN HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600185270

Đại diện pháp luật: Võ Tiến Dũng

Địa chỉ: Bản Nậm Bay, Xã Nà Tòng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HUY CHIẾN

Mã số thuế: 5701820722-001

Đại diện pháp luật: Đinh Đặng Hồng Thanh

Địa chỉ: Bản Pá Toong, Xã Nà Tòng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ XÂY DỰNG VÀ CHĂN NUÔI KIÊN MY

Mã số thuế: 5600333419

Đại diện pháp luật: Đèo Văn Kiên

Địa chỉ: Bản Nà Tòng, Xã Nà Tòng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên