Tìm thấy (3) doanh nghiệp tại Xã Ta Ma

TRƯỜNG MẪU GIÁO TA MA

Mã số thuế: 5600234859

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Háng chua, Xã Ta ma, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TA MA

Mã số thuế: 5600208217

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Ta ma, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC TA MA

Mã số thuế: 5600208224

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Ta Ma, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên