Tìm thấy (8) doanh nghiệp tại Xã Quài Nưa

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC THIỆN HƯƠNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600282468

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiện

Địa chỉ: Ngã ba Minh Thắng, Xã Quài Nưa, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TƯ NHÂN HẢO DUYÊN

Mã số thuế: 5600219392

Đại diện pháp luật: Lê Thị Duyên

Địa chỉ: Bản Minh Thắng, Xã Quài Nưa, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Mã số thuế: 5600208464

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Quài Nưa, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 QUÀI NƯA

Mã số thuế: 5600208312

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Quài nưa, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUÀI NƯA

Mã số thuế: 5600208337

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Quài nưa, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CHI NHÁNH TRẠI GIỐNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN TUẦN GIÁO - CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG NÔNG NGHIỆP ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600100478-010

Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Quang

Địa chỉ: , Xã Quài Nưa, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÙNG DŨNG

Mã số thuế: 5600331299

Đại diện pháp luật: Phạm Anh Dũng

Địa chỉ: Bản Minh Thắng, Xã Quài Nưa, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY TNHH HOÀN NGỌC

Mã số thuế: 5600182103

Đại diện pháp luật: Hoa Văn Bưởi

Địa chỉ: Bản Minh Thắng, Xã Quài Nưa, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên