Tìm thấy (6) doanh nghiệp tại Xã Tỏa Tình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ BÌNH MINH PHA ĐIN

Mã số thuế: 5600319083

Đại diện pháp luật: Lê Tiến Bình

Địa chỉ: Cây số 16, Bản Háng Tàu, Xã Tỏa Tình, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


HỢP TÁC XÃ PHA ĐIN

Mã số thuế: 5600310299

Đại diện pháp luật: Lò Thu Hường

Địa chỉ: Bản Háng Tầu, Xã Tỏa Tình, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC TỎA TÌNH

Mã số thuế: 5600292201

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Tỏa Tình, Xã Tỏa Tình, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TRUNG HỌC TỎA TÌNH

Mã số thuế: 5600268135

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Tỏa Tình, Xã Tỏa Tình, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỎA TÌNH

Mã số thuế: 5600208545

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Tỏa tình, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG MẪU GIÁO TỎA TÌNH

Mã số thuế: 5600208552

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Tỏa Tình, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên