Tìm thấy (6) doanh nghiệp tại Xã Mùn Chung

HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU TÂY BẮC

Mã số thuế: 5600326235

Đại diện pháp luật: Giàng Thị Dung

Địa chỉ: Bản Huổi Lóng, Xã Mùn Chung, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MÀU ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600268093

Đại diện pháp luật: Võ Tiến Dũng

Địa chỉ: Bản Nậm Bay, Xã Mùn Chung, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI

Mã số thuế: 5600268008

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: , Xã Mùn Chung, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC NÀ TÒNG

Mã số thuế: 5600234496

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Nà tòng, Xã Mùn chung, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG THPT MÙN CHUNG

Mã số thuế: 5600207407

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Mùn chung, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MÙN CHUNG

Mã số thuế: 5600327694

Đại diện pháp luật: Lò Văn Tuyên

Địa chỉ: Bản Huổi Lóng, Xã Mùn Chung, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên