Tìm thấy (7) doanh nghiệp tại Xã Phình Sáng

TRƯỜNG MẦN NON PHÌNH SÁNG

Mã số thuế: 5600310316

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hài

Địa chỉ: Bản Háng Khúa, Xã Phình Sáng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG MẦM NON NẬM DIN

Mã số thuế: 5600292850

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Phình Sáng, Xã Phình Sáng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÌNH SÁNG

Mã số thuế: 5600234552

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Phình sáng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC RẠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 5600234506

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Rạng đông, Xã Phình sáng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG MẪU GIÁO RẠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 5600208471

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Phình sáng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÌNH SÁNG

Mã số thuế: 5600208256

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Phình sáng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC TRƯỜNG

Mã số thuế: 5600210209

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan

Địa chỉ: Xã Phình Sáng, Huyện Tuần Giáo, Xã Phình Sáng, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên