UBND XÃ CHIỀNG ĐÔNG


Mã số thuế

5600280742

Địa chỉ

Bản Bình Minh, Xã Chiềng Đông, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Người đại diện

Điện thoại

Ngày hoạt động

2015-03-10

Tình trạng

Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Cập nhật mã số thuế 5600280742 lần cuối vào 2020-12-06.

Ngành nghề kinh doanh

Mô Tả
949 Hoạt động của các tổ chức khác

Tra cứu mã số thuế công ty tại Huyện Tuần Giáo


HỢP TÁC XÃ NGỌC ANH

Mã số thuế: 5600330841
Người đại diện: Lò Văn Biên
Bản Bình Minh, Xã Chiềng Đông, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

UBND XÃ MƯỜNG KHONG

Mã số thuế: 5600290821
Người đại diện: null
Bản Phai Mướng, Xã Mường Khong, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MƯỜNG KHONG

Mã số thuế: 5600326690
Người đại diện: Cà Văn Kiết
Bản Phai Mướng, Xã Mường Khong, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Tra cứu mã số thuế công ty tại Điện Biên


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI QUANG THUẬN

Mã số thuế: 5600333070
Người đại diện: Nguyễn Văn Thuận
Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LỘC RỪNG

Mã số thuế: 5600334081
Người đại diện: Vũ Thị Ngân
Bản Co Hắm, Xã ảng nưa, Huyện Mường ảng, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ CÂY ĂN QUẢ SẠCH MƯỜNG ẢNG

Mã số thuế: 5600334116
Người đại diện: Hà Văn Hoan
Tổ dân phố 4, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên