Tìm thấy (216) doanh nghiệp tại Huyện Tuần Giáo

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ RẠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 5600277517

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Rạng Đông, Xã Rạng Đông, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ RẠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 5600208231

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Rạng đông, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


HỢP TÁC XÃ TRỒNG RỪNG - CÂY DƯỢC LIỆU PHÌNH SÁNG

Mã số thuế: 5600327285

Đại diện pháp luật: Giàng A Chu

Địa chỉ: Bản Món, Xã Rạng Đông, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP RẠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 5600328592

Đại diện pháp luật: Vàng A Tằng

Địa chỉ: Bản Rạng Đông, Xã Rạng Đông, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY TNHH DŨNG NỤ

Mã số thuế: 5600325376

Đại diện pháp luật: Trần Thị Nụ

Địa chỉ: Bản Tân Lập, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 5600325270

Đại diện pháp luật: Mai Thanh Hà

Địa chỉ: Bản Tân Lập, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY TNHH TUẤN BẢO ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600323675

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết Hường

Địa chỉ: Bản Pom Ban, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


HỢP TÁC XÃ THÀNH NAM

Mã số thuế: 5600320177

Đại diện pháp luật: Lê Thành Nam

Địa chỉ: Bản Pom Ban, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƯỜNG THỊNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600298362

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường

Địa chỉ: Bản Tân Lập, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI ANH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600282429

Đại diện pháp luật: Mai An Ninh

Địa chỉ: Bản Tân Lập, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên