Tìm thấy (216) doanh nghiệp tại Huyện Tuần Giáo

TRƯỜNG MẦN NON HOA SEN

Mã số thuế: 5600281538

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Quài Tở, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUNG NGÀ

Mã số thuế: 5600281400

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung

Địa chỉ: Bản Tân lập, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG MẦN NON HỌA MI

Mã số thuế: 5600208418

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Quài tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA BAN

Mã số thuế: 5600208425

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Quài tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÀI TỞ

Mã số thuế: 5600208390

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Quài tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUÀI TỞ

Mã số thuế: 5600208351

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUÀI TỞ

Mã số thuế: 5600208376

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Quài tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HÒA PHÁT

Mã số thuế: 5600202920

Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường

Địa chỉ: Bản Chấng, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI KIÊN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600192662

Đại diện pháp luật: Mai Nhị Độ

Địa chỉ: Bản Tân Lập, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ KHONG HIN

Mã số thuế: 5600234489

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Bản Khong Nưa, Xã Nà sáy, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên