Tìm thấy (714) doanh nghiệp tại Huyện Vị Xuyên

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ QUẢNG NGẦN

Mã số thuế: 5100276064

Đại diện pháp luật: Hà Văn Dinh

Địa chỉ: Quảng Ngần, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BIÊN LAI - CCT VỊ XUYÊN - XÃ QUẢNG NGẦN

Mã số thuế: 5100467189-011

Đại diện pháp luật: Tô Văn Mạnh

Địa chỉ: Quảng Ngần, Xã Quảng Ngần, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT- CCT VỊ XUYÊN - XÃ QUẢNG NGẦN

Mã số thuế: 5100467076-011

Đại diện pháp luật: Tô Văn Mạnh

Địa chỉ: Quảng Ngần, Xã Quảng Ngần, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT DỊCH VỤ TRỒNG CÂY CHÈ VÀ CHĂN NUÔI THÔN LÙNG TAO ANH QUANG

Mã số thuế: 5100451460

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Quang

Địa chỉ: Thôn Lùng Tao Cao Bồ, Xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ THANH NIÊN BẢN DÂNG

Mã số thuế: 5100447697

Đại diện pháp luật: Bàn Văn Vầy

Địa chỉ: Đội 3 Thôn bản Dân Xã Cao Bồ, Xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ HỮU CƠ CAO BỒ

Mã số thuế: 5100446460

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toán

Địa chỉ: Thôn Thác Tăng, Xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CAO BỒ

Mã số thuế: 5100278230

Đại diện pháp luật: Bàn Văn Sáng

Địa chỉ: Xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 5100272895

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Chung

Địa chỉ: Thôn Lùng Tao, Xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG MẦM NON CAO BỒ

Mã số thuế: 5100267888

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vinh

Địa chỉ: xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TH&THCS CAO BỒ

Mã số thuế: 5100264887

Đại diện pháp luật: Lê Cao Tâm

Địa chỉ: Thôn Thác Tăng, xã Cao Bồ, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang