Tìm thấy (24) doanh nghiệp tại Xã Tùng Bá

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NÂNG HỒNG

Mã số thuế: 5100479730

Đại diện pháp luật: Nông Văn Hồng

Địa chỉ: thôn Hồng Minh, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HÀ TRÚC

Mã số thuế: 5100479723

Đại diện pháp luật: Bế Văn Chế

Địa chỉ: thôn Bản Kiếng, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN HÀ TÙNG BÁ HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100464396

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sang

Địa chỉ: Thôn Bản Đến, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP HỒNG MINH

Mã số thuế: 5100459639

Đại diện pháp luật: Trương ơn Viên

Địa chỉ: Thôn Hồng Minh, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ THÔN NẬM RỊA XÃ TÙNG BÁ

Mã số thuế: 5100445717

Đại diện pháp luật: Đán Thanh Hải

Địa chỉ: Xã Tùng Bá, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DƯỢC LIỆU HỒNG TIẾN

Mã số thuế: 5100432919

Đại diện pháp luật: Vũ Trọng Quyền

Địa chỉ: Hồng Tiến, Tùng Bá, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI GIA KHỞI

Mã số thuế: 5100422318

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Ngộ

Địa chỉ: Thôn Bản Máo, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ SƠN HÀ

Mã số thuế: 5100412888

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sang

Địa chỉ: Xã Tùng Bá, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN XÃ TÙNG BÁ

Mã số thuế: 5100392127

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan

Địa chỉ: Thôn Hồng Tiến, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP BẢO NGỌC

Mã số thuế: 5100333957

Đại diện pháp luật: Mương Quốc Việt

Địa chỉ: Thôn Phúc Hạ xã Tùng Bá, Xã Tùng Bá, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang