Tìm thấy (12) doanh nghiệp tại Xã Thượng Sơn

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH CHÈ SHAN TUYẾT XÃ THƯỢNG SƠN

Mã số thuế: 5100458233

Đại diện pháp luật: Vương Văn Khương

Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, Xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ TÂY CÔN LĨNH

Mã số thuế: 5100423375

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Minh Hải

Địa chỉ: Thôn Vàng Luông, Xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC A THƯỢNG SƠN

Mã số thuế: 5100421226

Đại diện pháp luật: Phạm Tiến Lực

Địa chỉ: Thượng Sơn, Xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀ BẮC

Mã số thuế: 5100367339

Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Đường

Địa chỉ: Thôn Vàng Luông, Xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG SƠN

Mã số thuế: 5100276152

Đại diện pháp luật: Hoàng Dùn Kinh

Địa chỉ: xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ XÃ THƯỢNG SƠN

Mã số thuế: 5100265217

Đại diện pháp luật: Phạm Hải Anh

Địa chỉ: xã Thượng Sơn, Xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG MẦM NON XÃ THƯỢNG SƠN

Mã số thuế: 5100265182

Đại diện pháp luật: Mai Thị Hiền

Địa chỉ: xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG SƠN

Mã số thuế: 5100266690

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Mạnh

Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH CPRP XÃ THƯỢNG SƠN

Mã số thuế: 5100431753-004

Đại diện pháp luật: Lý Văn Sinh

Địa chỉ: Xã Thượng Sơn, Xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT VỊ XUYÊN - XÃ THƯỢNG SƠN

Mã số thuế: 5100467189-012

Đại diện pháp luật: Tô Văn Mạnh

Địa chỉ: Thượng Sơn, Xã Thượng Sơn, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang