Tìm thấy (7) doanh nghiệp tại Xã Kim Linh

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ KIM LINH

Mã số thuế: 5100275991

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Anh

Địa chỉ: xã Kim Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ KIM LINH

Mã số thuế: 5100274645

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tấn

Địa chỉ: xã Kim Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ KIM LINH

Mã số thuế: 5100274652

Đại diện pháp luật: Đỗ Khôi Khanh

Địa chỉ: xã Kim Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG MẦM NON KIM LINH

Mã số thuế: 5100274388

Đại diện pháp luật: Thái Thị Trâm

Địa chỉ: xã Kim Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP

Mã số thuế: 5100264862

Đại diện pháp luật: Trần Chí Dũng

Địa chỉ: xã Kim Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT VỊ XUYÊN - XÃ KIM LINH

Mã số thuế: 5100467189-014

Đại diện pháp luật: Trần Thế Hội

Địa chỉ: Kim Linh, Xã Kim Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT- CCT VỊ XUYÊN - XÃ KIM LINH

Mã số thuế: 5100467076-014

Đại diện pháp luật: Trần Thế Hội

Địa chỉ: Kim Linh, Xã Kim Linh, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang